Posted on

เห็ดหลินจือกับโรคไขมันในเส้นเลือดสูง

เห็ดหลินจือกับโรคไขมันในเส้นเลือดสูง

โรคไขมันในเส้นเลือดสูง

ไขมันเป็นพลังงานที่ร่างกายต้องการ แต่ถ้าระดับไขมันในเส้นเลือดมีมากเกินไป มันคือมหันตภัยเงียบ ที่จะนำไปสู่โรคแทรกซ้อนหลายชนิด

Continue reading เห็ดหลินจือกับโรคไขมันในเส้นเลือดสูง