Posted on

การขับพิษด้วยเห็ดหลินจือ

การขับพิษด้วยเห็ดหลินจือแดง

ข้อควรรู้ กินเห็ดหลินจือเพื่อการขับพิษ ไม่ใช่อาการข้างเคียง
อาการที่เกิดจากการกินเห็ดหลินจือ ซึ่งเกิดขึ้นกับบางคน เช่น ง่วงนอน ฉี่บ่อย หรือ คัน อาการเหล่านี้ Continue reading การขับพิษด้วยเห็ดหลินจือ