Posted on

เห็ดหลินจือกับโรคตับ

เห็ดหลินจือกับโรคตับ

ตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย อยู่บริเวณชายโครงด้านขวาตอนบนเลยมาถึงลิ้นปี่ หน้าที่สำคัญของตับมีดังนี้

Continue reading เห็ดหลินจือกับโรคตับ