Posted on

ป่วยบ่อยๆ ลองเห็ดหลินจือ

ป่วยบ่อยๆ ลองทานเห็ดหลินจือดูกันครับ

เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้ว ช่วงนี้ต้องดูแลร่างกายกันเป็นอย่างดีเพราะว่า อากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงแล้ะช่วงหน้าฝนนี่เองที่

Continue reading ป่วยบ่อยๆ ลองเห็ดหลินจือ