Posted on

เห็ดหลินจือป่า

เห็ดหลินจือป่า

เห็ดหลินจือ ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งเห็ดที่ทานเพื่อบำรุงร่างกาย ซึ่งเป็น เห็ดในกลุ่ม เห็ดเป็นยาซึ่งเชื่อว่า ทานเพื่อบำรุงร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง และยังเชื่อว่าเห็ดหลินจือ ช่วยป้องกัน

Continue reading เห็ดหลินจือป่า