Posted on

โรคหัวใจกับเห็ดหลินจือ

โรคหัวใจกับเห็ดหลินจือ

เราคงเคยได้ยินเกี่ยวกับเห็ดหลินจือกันมาบ้างเล้ว วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเห็ดหลินจือนั้น ช่วยดูแลโรคหัวใจ อย่างไรบ้าง

โรคหัวใจ มี หลายชนิดสามารถจำแนกคร่าว ๆ ได้ดังนี้

1. โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ โรคหัวใจชนิดนี้เกิดจากการบีบและคลายตัว ของกล้ามเนื้อหัวใจนานกว่าปกติ พบบ่อยในคนที่มีความดันโลหิตสูงและไม่ได้รับการรักษามานาน ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจเสีย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือกล้ามเนื้อหัวใจตายบางส่วน เนื่องจากหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน และยังมีสาเหตุอื่นอีกที่ทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ เช่น อาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัส หรือในบางครั้งก็ไม่สามารถทราบสาเหตุ การรักษาจะแก้ไขที่สาเหตุก่อน เช่น ขยายหลอดเลือดหัวใจ ผ่าตัดบายพาส และ ขั้นสุดท้ายคือ ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ

2. โรคลิ้นหัวใจพิการ โรคหัวใจชนิดนี้อาจเป็นมาแต่กำเนิด หรือเกิดขึ้นภายหลังก็ได้ ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อคออักเสบ และไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ทำให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อต้านหัวใจตัวเอง เป็นสาเหตุทำให้ลิ้นหัวใจอักเสบและเกิดลิ้นหัวใจพิการตีบ รั่ว ตามมา และอาจเกิดการติดเชื้อที่หัวใจตามมา หรือเกิดจากการเสื่อมของลิ้นหัวใจเอง แต่ผ่าตัดแก้ไขได้

3. โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด สามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่แรกคลอด แต่ในบางคนก็ไม่แสดงอาการใดๆ จนอายุมากขึ้นค่อยปรากฏให้เห็น เช่น หลอดเลือดหัวใจ ลิ้นหัวใจ ผนังกั้นห้องหัวใจ หรือตัวห้องหัวใจเอง มีสภาพไม่สมบูรณ์ โรคหัวใจชนิดนี้ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่เชื่อว่าอาจเกิดการติดเชื้อไวรัสโดยเฉเพาะโรคหัดเยอรมัน หรือ การได้รับสารเคมีบางชนิด ในระหว่างตั้งครรภ์อ่อน ๆ และผู้ป่วยโรคหัวใจชนิดนี้สามารถผ่าตัดแก้ไขได้ แต่บางครั้งก็ทำอะไรไม่ได้

4. โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคนี้มีหลายชนิด บางชนิดไม่เป็นอันตราย บางชนิดอันตรายมากและกลุ่มที่เป็นอันตรายมักมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจ และ หลอดเลือดหัวใจร่วมด้วย ทั้งนี้ การเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะ สาเหตุเกิดจาก ระบบไฟฟ้าในหัวใจทำงานผิดปกติไป เช่น มีจุดกำเนิดไฟฟ้าแปลกปลอมขึ้น หรือเกิดทาง ลัดในระบบ ( เหมือนไฟฟ้าลัดวงจร )

5. โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคนี้อาจเรียกว่าโรคหัวใจขาดเลือดก็ได้

เพราะหลอดเลือดหัวใจมีหน้าที่นำเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ และถ้าหลอดเลือดทำงานผิดปกติ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด สำหรับสาเหตุที่เกิดโรคนี้มีด้วยกันหลายสาเหตุแต่ที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยโรคเบาหวานและไขมันในเส้นเลือดสูงมีสาเหตุมาจากการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือด ทำให้ตีบตัน

6. มะเร็งที่หัวใจ มะเร็งที่หัวใจพบได้น้อยมาก ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจาก อวัยวะที่เป็นมะเร็งอยู่ใกล้กันกับหัวใจแล้วลุกลามไปยังหัวใจ เช่นมะเร็งที่ปอด หรือมะเร็งที่เต้านม เป็นต้น

7. การติดเชื้อที่หัวใจ พบได้บ่อยในผู้ป่วยภูมิต้านทานต่ำ หรือติดยาเสพติดชนิดฉีด โดยมากจะติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ ทำให้รักษาได้ยากมาก

8. โรคเยื่อหุ้มหัวใจ โรคนี้พบไม่บ่อย ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อ แบคทีเรีย หรือไวรัส หรือเชื้อวัณโรค ทำให้เกิดการอักเสบ โรคนี้ส่วนใหญ่รักษาได้ ยกเว้นกรณีที่มะเร็งแพร่กระจายมายังเยื่อหุ้มหัวใจ

สรุปโรคหัวใจในความเป็นจริงยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากคำว่า “ โรคหัวใจ ” มีความหมายที่กว้างมาก อาการที่เกิดจากโรคหัวใจ เช่น อาการเจ็บหน้าอก หอบเหนื่อย ใจสั่น ขาบวม เป็นลมวูบ อาการเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจเท่านั้น ยังมีโรคอื่น ๆ อีก ที่อาการคล้ายกัน ดังนั้นการพิจารณาวินิจฉัย ว่าจะเป็นโรคหัวใจหรือไม่ อาจต้องใช้วิธีพิเศษ เช่น การตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เอ็กซเรย์ หรือวิธีอื่นๆ ที่ทันสมัยเพื่อแยกชนิดโรคอื่นที่มีอาการคล้ายกัน


เห็ดหลินจือกับโรคหัวใจ

ปีพ.ศ. 2547 กระทรวงสาธารณสุขเผย คนไทยเสียชีวิตเพราะโรคหัวใจ ชั่วโมงละ 4 ราย และป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ทั่วประเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ 32,896 ราย เฉลี่ยเดือนละ 2,741 ราย หรือชั่วโมงละเกือบ 4 ราย เป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 รองจากโรคมะเร็ง และอุบัติเหตุ จังหวัดที่มีอัตราการตายสูงที่สุดในประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ เฉลี่ยแสนละ 91 ราย เพศชายมีอัตราแสนละ106 ราย สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 2 เท่าตัว เพศหญิงมีอัตราการตายแสนละ 77 ราย และมีแนวโน้มว่าคนป่วยจะมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ สาเหตุของโรคหัวใจ 80% มาจากพฤติกรรมจากการรับประทานอาหารที่มีแป้ง น้ำตาล ไขมันสูง ไม่ออกกำลังกาย

กล่าวกันว่า ชาวจีนโบราณรู้จักใช้เห็ดหลินจือบำรุงและรักษาโรคหัวใจ ตั้งแต่ต้นสมัยราชวงศ์หมิงราว 630 ปี และที่ผ่านมาหมอจีนโบราณยังคงใช้รักษา ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน

มีรายงานการทดลองทางคลินิกโดยคณะแพทย์ที่กรุงปักกิ่ง ในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอก ที่มีสาเหตุมาจากหลอดเลือดในหัวใจตีบ จำนวน 120 ราย จากการติดตามอาการและการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พบว่า หลังจากให้กินเห็ดหลินจือผ่านไป 1 เดือน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้น และเมื่อให้กินติดต่อกันนาน 3 เดือน ผู้ป่วยจากจำนวน 120 ราย มีอาการดีขึ้น 108 ราย คิดเป็น 90% ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ

และยังมีรายงานผลการศึกษาทางคลินิกที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เมืองเซียงไฮ้ พบว่า ในผู้ป่วยที่มีภาวะอุดตันของเส้นเลือด ตามส่วนต่าง ๆ ทั้งในสมอง หัวใจ และ แขน ขา ได้ผลสรุปออกมาว่า

1.ผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะดีขึ้น 75.0 %

2.ผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับดีขึ้น 64.7 %

3.ผู้ป่วยที่มีอาการวิงเวียนดีขึ้น 58.8 %

4.ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกดีขึ้น 53.8 %

5.ผู้ป่วยที่มีอาการมือเท้าเย็นดีขึ้น 52.9 %

 


จากรายงานการวิจัยนี้ สรุปไว้ว่า เห็ดหลินจือมีฤทธิ์ลดความหนืดของเลือด ลดความเข้มข้นของเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนดี ได้สะดวก เพิ่มค่าความเร็วในการตกตะกอนของเลือด ลดระดับไขมันในเลือดทั้งคลอเรสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ ยับยั้งการรวมตัวของเกร็ดเลือด ช่วยให้เม็ดเลือดแดงเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพื่อให้ไหลผ่านไปตามเลือดไปตามอวัยวะต่าง ๆได้ง่ายขึ้น

ปี ค.ศ. 1980 นักวิจัยชาวญี่ปุ่นยืนยันผลการทดลองเช่นเดียวกับจีน โดยพบว่า สารสำคัญที่ช่วยลดความดันโลหิต และลดไขมันในเลือดคือ กรดกาโนเดอริค ที่มีอยู่ในเห็ดหลินจือทำหน้าที่ยับยั้งการรวมตัวของเกร็ดเลือด นอกจากนี้ยังพบอีกว่า เห็ดหลินจือมี สารอัลคาลอยด์ ซึ่งสารชนิดนี้จะทำหน้าที่ลดแรงเสียดทานในผนังของเส้นเลือดของหัวใจ

จากผลการศึกษาทางคลินิกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นมีการใช้เห็ดหลินจือที่เป็นยาสกัด รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง 53 ราย เป็นเวลานาน 6 เดือน พบว่าความดันโลหิตลดลงได้ 10 – 29 มิลลิเมตรปรอท = 57.5 %

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจ 90 รายพบว่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือสามารถลดอาการต่างๆได้หลายอย่างเช่น

1.ลดอาการแน่นหน้าอกได้ 90.4 %

2.ลดอาการเจ็บหน้าอก 84.5 %

3.ลดอาการอ่อนเพลียได้ 77.8%

4.ลดอาการมือเท้าเย็น 73.9 %

5.ลดอาการนอนไม่หลับ 77.8%

6.ลดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ 60.0%

7.ลดอาการหายใจขัด 72.5%

บทสรุป

เห็ดหลินจือ นับเป็นสมุนไพรที่ได้รับความสนใจจากนักวิจัยทั่วโลก มีผลการศึกษาที่เป็นวิทยาศาสตร์ ทั้งประเทศจีน ญี่ปุ่น เพื่อไขปริศนาความเชื่อของแพทย์จีนโบราณที่ใช้เห็ดหลินจือรักษาโรคหัวใจ โดยเฉพาะในประเทศรัสเซีย ก็ได้ทำการวิจัยพืชสมุนไพร 21 ชนิด ภายในศูนย์วิจัยโรคหัวใจแห่งชาติที่กรุงมอสโคว์ พบว่าเห็ดหลินจือมีฤทธิ์ต่อระบบการไหลเวียนของโลหิตและหัวใจได้อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพดีที่สุด ตรงกับสรรพคุณยาของจีนโบราณที่ระบุไว้ในการบำรุงและรักษาโรคหัวใจทุกประการ เพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจเลยว่าเพราะเหตุใดที่ผ่านมาหมอจีนโบราณยังคงใช้เห็ดหลินจือรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจอย่าง ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นเรื่องเชื่อถือได้ ส่วนในคนที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจ แพทย์จีนโบราณจะให้ใช้เห็ดหลินจือเพื่อบำรุงร่างกาย และเป็นการป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคหัวใจได้โดยง่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.lingzhibook.com/cnnbook/No.31.htm