Posted on

เห็ดหลินจือป่า

เห็ดหลินจือป่า

เห็ดหลินจือ ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งเห็ดที่ทานเพื่อบำรุงร่างกาย ซึ่งเป็น เห็ดในกลุ่ม เห็ดเป็นยาซึ่งเชื่อว่า ทานเพื่อบำรุงร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง และยังเชื่อว่าเห็ดหลินจือ ช่วยป้องกัน

โรคต่างๆได้อีกด้วย แต่เห็นหลินจือนั้น เดิมทีเป็นเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่หลังจากมีการทานเยอะขึ้น เลยนำมาเพาะปลูก ในประเทศไทยพบว่ามีการเพาะเห็ดหลินจือมานานกว่า 20 ปีแล้ว ซึ่งเดิมทีนั้นก็เพาะจากสายพันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย เห็ดหลินจือป่า เป็นเห็ดหลินจือที่เกิดตามป่า แต่การนำมารับประทานก็ต้องมีความรู้ และศึกษาข้อมูลให้แน่ชัดว่ารับประทานได้หรือไม่ วิธีที่ปลอดภัยที่สุดที่ แนะนำคือ ให้รับประทานเห็ดหลินจือที่เพาะในฟาร์มและผ่านขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มั่นใจได้ และมีการรับรอง

การเลือกเห็ดหลินจือ https://thai-reishi.com/เลือกเห็ดหลินจือ-ยี่ห้อ/

เห็ดหลินจือป่าที่พบมีหลายสายพันธุ์ สายพันธุ์เห็ดหลินจือ เช่น เห็ดหลินจือแดง ซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมนำมาปลูกเพื่อสกัดเป็นยา และมีเห็ดหลินจือ สายพันธุ์อื่นๆ เช่น เห็ดหลินจือดำ เห็ลหลินจือขาว เห็ดหลินจือเขียว เห็ดหลินจือม่วง

สายพันธุ์เห็ดหลินจือป่า https://thai-reishi.com/สายพันธุ์ของเห็ดหลินจื/

ลักษณะที่เห็ดหลินจือป่าขึ้น
เห็ดหลินจือป่าจะชอบสภาพอากาสที่ร้อนชื้น ซึ่งพบได้ตามซากของต้นไม้ที่ตายแล้ว มักจะขึ้นเป็นกลุ่ม เป็นกอ รวมกันอยู่ เห็ดหลินจือป่า ส่วนใหญ่ที่พบจะมีขนาดใหญ่กว่า เห็ดหลินจือเพาะ เพราะเป็นสายพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ

ลักษณะของเห็ดหลินจือป่า

 

ลักษณะของเห็ดหลินจือป่า

 

ลักษณะของเห็ดหลินจือป่า