Posted on

เห็ดหลินจือกับโรคตับ

เห็ดหลินจือกับโรคตับ

ตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย อยู่บริเวณชายโครงด้านขวาตอนบนเลยมาถึงลิ้นปี่ หน้าที่สำคัญของตับมีดังนี้

1. กรองและกำจัดสารพิษต่างๆ และเชื้อโรค ที่เราบริโภคเข้าไป

2. เป็นตัวสร้างน้ำดี ช่วยย่อยอาหาร

3. เป็นตัวสร้างสารห้ามเลือดเช่น เวลาถูกมีดบาดเลือดจะหยุดไหล

4. เป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย

5. เป็นแหล่งสะสมพลังงานให้แก่ร่างกายในรูปของน้ำตาล

6. เป็นตัวสร้างสารที่เป็นส่วนประกอบโปรตีน

7. เป็นแหล่งสะสมธาตุเหล็ก วิตามินเกลือแร่หลายชนิดที่ร่างกายต้องการ

โรคที่เกี่ยวกับตับ

โรคของตับมีหลายชนิดแต่ที่พบบ่อยได้แก่ โรคตับแข็ง โรคมะเร็งตับ โรคฝีในตับ โรคต่อมน้ำดีตีบตันในเด็กโรคผิดปกติทางเมตาบอลิซึมแต่กำเนิดและที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือ โรคตับอักเสบ

สาเหตุที่ทำให้เป็นโรคตับ

โรคตับเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ จากเชื้อโรคต่างๆ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย จากพิษของยาบางชนิด เช่น ยารักษาโรคไขมันในเลือดสูง และอื่น ๆ จากการดื่มสุราเป็นประจำรับประทานอาหารดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ เป็นโรคตับมาแต่กำเนิดจากไขมันคั่งสะสมในตับ ส่วนใหญ่โรคตับอักเสบที่พบบ่อยที่สุดก็คือโรคตับที่เกิดจากเชื้อไวรัส ชนิด บี , ซี และ ดี

โรคตับติดต่อได้หรือไม่

โรคตับที่สามารถติดกันได้เฉเพาะโรคตับที่เกิดจากไวรัสเท่านั้น ได้แก่ไวรัสตับอักเสบ เอ บี ซี ดี และอี เชื้อไวรัสเหล่านี้จะเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีต่างกัน ชนิดเอ และอี จะแพร่เชื้อออกมาทางอุจจาระไปสู่ชุมชนเช่นตามแหล่งน้ำ และปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำที่เรากินเข้าไป

ส่วนเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี ซี และดี จะติดต่อกันทางเลือดเหมือนเชื้อไวรัสเอดส์ เช่นโดยทางเข็มฉีดยามีดโกน ของมีคมที่เปื้อนเลือดคนมีเชื้อ รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ และจากมารดาสู่บุตรด้วยเช่นกัน

อาการของโรคตับ

มีไข้ อ่อนเพลียมาก เบื่ออาหาร ท้องจะบวมโตแบบท้องมาน ตัวเหลืองตาขาวเป็นสีเหลืองเป็นดีซ่าน เจ็บบริเวณตับ อาเจียน ถ่ายเป็นเลือด

การรักษาโรคตับ

1. กำจัดสิ่งที่เป็นเหตุให้ป่วย เช่น งดดื่มสุรา เบียร์ และยาอื่นๆ

2. กินยาให้ครบตามกำหนดที่แพทย์สั่ง

3. ควรได้รับอาหารเสริม วิตามินบำรุงตับ เพื่อช่วยให้ร่างกายมีภูมิ

ต้านทาน และหายเร็วขึ้น

4. รักษาตามอาการ โดยให้ยาตามอาการต่างๆที่เกิดขึ้น

5. พักผ่อนให้มากๆ เพื่อให้ตับได้พัก

6. ในบางกรณีอาจต้องมีการผ่าตัด เช่น แก้ไขทางเดินของน้ำดี

7. อาจต้องผ่าตัดเปลี่ยนตับ เอาตับใหม่ที่ดีมาแทน ซึ่งกรณีนี้จะเป็นทางเลือกสุดท้าย

 


เห็ดหลินจือกับโรคตับ

ในหัวข้อที่แล้วได้พูดถึงการรักษาผู้ป่วยโรคตับ จะเห็นได้ว่าแพทย์ผู้ทำการรักษาไม่ได้ให้ผู้ป่วยกินยารักษาโรคตับเพียงอย่างเดียว แต่แพทย์ผู้รักษายังให้อาหารเสริมและวิตามินบำรุงตับ เพื่อช่วยให้ร่างกายผู้ป่วยมีภูมิต้านทานและหายเร็วขึ้น

ตรงจุดนี้เป็นวิธีการรักษาที่เรียกว่า Complementary treatment และดูเหมือนว่าเกือบจะทุกโรคล้วนใช้วิธีการรักษาแนวทางนี้ด้วยกันทั้งสิ้น

ด้วยเหตุผลนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า เพราะเหตุใดบรรดานักวิจัยต่างให้ความสนใจศึกษาและค้นคว้าองค์ประกอบทางเคมี ผลทางชีวภาพและเภสัชวิทยาของเห็ดหลินจือ ในเรื่องของโรคตับ และพบว่าภายในเห็ดหลินจือมีสารสำคัญทางยาที่ใช้รักษาโรคตับ สามารถจำแนกสารได้หลายชนิดคือ

1. กลุ่มสารโพลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharides)เป็นกลุ่มสารหลายชนิดที่มีสรรพคุณทางยาปกป้องตับจากสารพิษ (Hepatoprotective activity)โดยแสดงฤทธิ์ยับยั้งสารพิษ เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด์ ไม่ให้ทำลายเซลล์ตับ

นอกจากนี้สารโพลิแซ็กคาไรด์ ยังยับยั้งการเกิดโรคตับแข็ง (Hepatic crrhosis) มีผลดีต่อค่าชีวะทางเคมีที่เป็นตัวชี้การทำงานของตับ คือ ลดระดับสารไฮดร็อกซีโพรลีน(Hydroxyproline)ในตับและลดระดับเอนไซม์ SGOT SGPT รวมถึง alkali phosphatase ( ALP )

2. กลุ่มสารไตรเทอร์ปินนอยด์รสขม (Bitter Triterpenoids) เป็นกลุ่มสารที่มีฤทธิ์ในการปกป้องและรักษาโรคตับ ประกอบด้วย กรดกาโนเดอริค( Ganoderic acid ) และกรดลูซิเดนิค (Lucidenic acid)

พบว่ามีฤทธิ์ต่อต้านสารพิษที่มีต่อตับ(Antihepatotoxie)และยับยั้งการเจริญ เติบโตของเซลล์มะเร็งในตับ (Cytotoxicty on hepatoma cells)นอกจากนี้พบว่ายังมีสาร กาโนโดสเตอโรน(Ganodosterone) เป็นสารที่มีฤทธิ์ในการลดพิษที่มีต่อตับด้วย

โดยเฉเพาะในประเทศเกาหลีใช้เป็นยาบำรุงตับ ปัจจุบันมีการจดสิทธิบัตรเป็นยาเม็ด 50 mg. มีข้อบ่งชี้ใช้กระตุ้นการทำงานของตับ(Liver function stimulant) เป็นยาที่ประกอบด้วยสารกาโนโดสเตอโรนของเห็ดหลินจือ

สรุปความเชื่อในเห็ดหลินจือที่มีผลต่อการรักษาและปกป้องตับคงช่วยให้ผู้ต้องการใช้มั่นใจได้ว่า ไม่เพียงแต่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ให้เชื่อว่าปกป้องและรักษาโรคตับได้ ยังมีการจดสิทธิบัตรสกัดเป็นยาเม็ดขาย รักษาและปกป้องตับ ด้วยเหตุผลนี้การใช้เห็ดหลินจือในผู้ป่วยโรคตับจึงเป็นเรื่องที่เชื่อถือ

ส่วนในคนที่ไม่ได้ป่วยด้วยโรคตับขอสนับสนุนให้ใช้เพื่อบำรุงร่างกายและปกป้องไม่ให้ป่วยเป็นโรคตับได้โดยง่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.lingzhibook.com/cnnbook/No.49.htm