Posted on

สายพันธุ์ของเห็ดหลินจือ

คุณลักษณะของเห็ดหลินจือ

เห็ดหลินจือ เป็นราขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งอยู่ในวงศ์ Ganodermataceae มีชื่อเรียกแตกต่างกัน ได้แก่ Lacquererd mushroom หรือ Holy mushroom ( อังกฤษ ) Reishi ( จีน และ ญี่ปุ่น ) Ling Zhi

ต้นกำเนิดอยู่แถบภูเขาในประเทศจีน เกิดเองตามธรรมชาติ ชอบขึ้นบริเวณตอไม้ที่ตายแล้ว หรือบนต้นไม้บางชนิด ในประเทศญี่ปุ่นพบขึ้นบนต้นพลัม ในประเทศไทยพบที่ต้นมะขาม และต้นไม้หลายชนิด ปัจจุบันผลิตเป็นการค้าได้มาจากการเพาะปลูก ผู้ผลิตรายสำคัญได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

หมวกมีลักษณะเป็นแผ่นบานออกไป ผิวสีมีหลายสี เช่น เขียว, น้ำตาลแดง, เหลือง, ขาว, ดำ ม่วง แต่สีที่นิยมใช้ทำเป็นยาคือ สีน้ำตาลแดงเหมือนสีแชลแลคเคลือบเงา Ganoderma lucidum ( Leys. ex Fr.Karst. ) รูปร่างลักษณะทั่วไปบางครั้งมีก้านบางครั้งไม่มี ใต้หมวกเห็ดไม่มีครีบ สปอร์มีลักษณะแบนรูปรีคล้ายไข่ สปอร์มีขนาด 6.3-7.1 x 3.5-4.3 x 2.0-2.5 µm ส่วนที่ใช้ทำยาคือ หมวกเห็ด ( fruiting body )

สายพันธุ์ของเห็ดหลินจือ

เห็ดหลินจือแดง
เห็ดหลินจือธรรมชาติ Ganoderma lucidum สายพันธุ์สีแดงอาศัยอยู่บนเขาสูง เกาะอยู่บนต้นไม้ ชูดอกงามสง่าสีแดงเจิดจรัสตัดกับสีของท้องฟ้าทิวเขา และต้นสนสามใบเป็นความงาม ที่ธรรมชาติช่างบรรจงแต่งไว้ได้อย่างลงตัว ชาวจีนโบราณเรียกว่า ชื่อจือ คันจือ รสขม สรรพคุณบำรุงหัวใจ ปอด และสติปัญญา

เป็นสายพันธ์ุที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และรับประทานกันอย่างแพร่หลาย ในปัจจุบัน เพราะมีประโยชน์และสรรพคุณมากมาย สรรพคุณของเห็ดหลินจือ อ่านได้ที่นี่

สรรพคุณของเห็ดหลินจือ https://thai-reishi.com/สรรพคุณของเห็ดหลินจือ2/

 

เห็ดหลินจือม่วง เห็ดหลินจือธรรมชาติ Ganoderma สายพันธุ์สีม่วงสวยสดงดงาม หาชมได้ยากมาก ชาวจีนโบราณเรียกว่า จื่อจือ มู่จือ รสหวานอุ่น สรรพคุณ บำรุงกระดูก บำรุงจิตใจ และรักษาโรคริดสีดวงทวาร

 

เห็ดหลินจือเขียว
เห็ดหลินจือธรรมชาติGanodermaสายพันธุ์สีเขียว เกาะติดกับต้นไม้ใหญ่ริมลำห้วยกลางป่าปกคุลมด้วยมอส และพืชสีเขียว ชูดอกงามสง่าชวนให้ประทับใจ ชาวจีนโบราณเรียกว่า ชิงจือ หลงจือ รสเปรี้ยว สรรรพคุณ บำรุงตับ บำรุงสายตา และบำรุงประสาท

 

เห็ดหลินจือดำ
เห็ดหลินจือธรรมชาติ Ganodermaสายพันธุ์สีดำอาศัยอยู่กลางป่า ชูดอกงามสง่าสีดำ ตัดกับสีของพืชสีเขียวได้อย่างงดงามชาวจีนโบราณเรียกว่า เฮยจือ เอ๋าจือ รสเค็ม สรรพคุณ บำรุงไต และทางเดินปัสสาวะ

 

เห็ดหลินจือเหลือง

เห็ดหลินจือธรรมชาติ Ganoderma สายพันธุ์สีเหลือง อาศัยเกาะอยู่โคนต้นไม้บริเวณอากาศชื้น ปกคลุมด้วยพืชสีเขียวและมอส มีใบเฟิร์นเป็นเพื่อน มีป่าเป็นบ้านสีเหลืองสวยแปลกตา ชาวจีนโบราณเรียกว่า หวงจือ จินจือ รสหวาน บำรุงม้าม บำรุงประสาท

 

เห็ดหลินจือขาว
เห็ดหลินจือธรรมชาติ Ganoderma สายพันธุ์สีขาว หาชมยากมากไม่ค่อยจะ ได้พบเห็นกันมากนัก ชูดอกงามสง่าสีขาวสะอาดตา อาศัยอยู่กลางป่าที่ชุ่มชื้น ยิ่งมองยิ่งสวยแปลกตา ชาวจีนโบราณเรียกว่า ไปจือ วีจือ รสเผ็ด สรรพคุณ บำรุงตับ บำรุงปอด บำรุงระบบประสาทและจิตใจ

 

 

เห็ดหลินจือสีชมพูแดง

เห็ดหลินจือธรรมชาติ Ganoderma สายพันธุ์สีชมพูแดงเป็นหนึ่งของความงามที่ธรรมชาติบรรจงสร้างสรรค์วิจิตรงดงาม ดุจดั่งทับทิมสยามน้ำหนึ่ง ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้คงอยู่ตลอดไป

ขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.lingzhibook.com/cnnbook/No.08.htm